L’Ajuntament obrirà el mes vinent la convocatòria de subvencions per a les entitats de la ciutat

Durant el mes de març, l’Ajuntament de Mollet obrirà el termini perquè les entitats de la ciutat puguin presentar sol·licitud per rebre les subvencions que atorga anualment l’Ajuntament de Mollet per a aquest concepte.

Les subvencions que es convoquen són per a les entitats de la ciutat que treballen en els camps de la cultura, la joventut, la gent gran, la salut pública, els serveis socials, la promoció de la dona, l’esport i les associacions de veïns. Les bases de les convocatòries es publicaran aquesta setmana i properament es confirmarà el calendari de presentació de la documentació i dels imports sol•licitats.

Les bases de les convocatòries garanteixen la publicitat, la transparència, la concurrència, l'objectivitat, la igualtat i la no discriminació de les entitats ciutadanes. També garanteixen l'eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Ajuntament, i l’eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics. En les convocatòries s'especifiquen els criteris d'avaluació, l'import disponible i les activitats no subvencionables, entre d'altres temes.

L’Ajuntament de Mollet, durant l’any 2013 i malgrat la greu crisi econòmica, ha fet un esforç per continuar ajudant les entitats de municipi i els seus programes d’activitats.

Edicions locals