Més serveis pels emprenedors

EMFO ofereix més facilitats als emprenedors que vulguin crear la seva pròpia empresa.

L’Ajuntament de Mollet, a través de l’Empresa Municipal per a la Formació ocupacional i l’Ocupació (EMFO), ampliarà els seus serveis de suport a l’emprenedoria amb l’establiment d’un nou punt d’atenció a l’emprenedor (PAE) integrat a la Xarxa CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas). A banda d’informació i assessorament als emprenedors, el valor afegit del PAE és que, quan estigui operatiu, permetrà la tramitació electrònica d’algunes formes d’empreses mitjançant el Document Únic Electrònic. Per tant, se simplificaran els tràmits per constituir una empresa.

D’aquesta manera, i amb un sol desplaçament, els emprenedors que hi estiguin interessats podran legalitzar la seva activitat de forma pràcticament immediata. I és que el DUE engloba i simplifica tràmits com l’alta a Hisenda i la Seguretat Social, l’alta de nous treballadors, el registre a l’Agència de Protecció de Dades o, fins i tot, permet demanar hora amb el notari a través de la seva agenda telemàtica. Actualment, el PAE permet l’alta d’empresaris individuals (Autònoms), Societats de Responsabilitat Limitada (SL) i Societats Limitada Nova Empresa (SLNE).

Edicions locals