Adjudicades les obres del nou cementiri mancomunat

L’execució de les obres s’ha adjudicat a l’empresa ROGASA i tindrà un cost de 728.849,26€ .

La Comissió Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal de Martorelles i Santa Maria de Martorelles va adjudicar el passat 25 de març, en sessió extraordinària i urgent, el contracte d’obres de construcció d’un nou cementiri en favor de l’empresa Romero Gamero, S.A.U. (ROGASA) per un import de 728.849,26 euros (IVA no inclòs).

 

El projecte estava previst amb un termini d’execució de deu mesos i l’empresa adjudicatària va proposar una rebaixa a set mesos a més d’unes millores sense cap cost per a l’Ajuntament valorades en 90.946,16 euros. Aquestes millores contemplen tasques de jardineria, acabats exteriors, revestiments i sanejament del clavegueram.

 

El nou cementiri tindrà 200 nínxols i 70 columbaris responent a la necessitat d’ampliar la capacitat que té actualment el vell cementiri situat a Santa Maria de Martorelles. El terreny on es construirà es troba en el llindar de tots dos termes municipals.

 

Està previst que al mes d’abril se signi el contracte d’obres d’execució del nou cementiri i que aquest mateix mes d’abril s’iniciï tot el procés per tal de tenir-lo acabat a finals del 2014. L’obra està finançada, en part, pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Martorelles i Santa Maria de Martorelles.

 

Edicions locals