Subvencions per a les entitats

Fins a final de mes, les entitats poden presentar una sol•licitud per rebre les subvencions que atorga l’Ajuntament de Mollet. En total, enguany es destinaran  217.925 euros per a les entitats de la ciutat que treballen en els àmbits de dona, cultura, gent gran, joventut, salut pública, serveis socials, associacions de veïns, esport, solidaritat i cooperació i educació.

 

Les bases de les convocatòries garanteixen la publicitat, la transparència, la concurrència, l'objectivitat, la igualtat i la no discriminació de les entitats ciutadanes. També garanteixen l'eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Ajuntament, i la eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics. En les convocatòries s'especifiquen els criteris d'avaluació, l'import disponible i les activitats no subvencionables, entre d'altres temes.

 

Edicions locals