Facilitats per als emprenedors

L’Ajuntament posa en marxa la tramitació electrònica d’empreses.

L’Ajuntament, a través de l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO), simplifica la tramitació electrònica d’empreses amb l’establiment d’un nou punt d’atenció a l’emprenedor (PAE) integrat a la Xarxa CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas).


El valor afegit del PAE és que permet l’alta d’empresaris individuals (Autònoms), Societats de Responsabilitat Limitada (SL) i Societats Limitada Nova Empresa (SLNE), mitjançant el Document Únic Electrònic (DUE). En aquest document s’engloben tràmits com l’alta a Hisenda i a la Seguretat Social, l’alta de treballadors, el registre a l’Agència de Protecció de Dades, el registre del nom comercial, o la sol·licitud d’un domini a Internet, entre d’altres.

 

Tallers pràctics  per a emprenedors
EMFO també organitza tallers pràctics adreçats a emprenedors que estan treballant el pla d’empresa. Les properes sessions es faran els dilluns 2 i 9 de juny, i es dedicaran al pla de màrqueting i al pla jurídic-fiscal respectivament. Les persones interessades poden apuntar-s’hi des d’EMFO.

Edicions locals