Mollet, exemple de jardineria sostenible

La ciutat de Mollet i la gestió que fa dels parcs i jardins s’han posat com a exemple en el curs de Jardineria sostenible que imparteix la Diputació de Barcelona a tècnics municipals de l’àmbit de jardineria i gestió ambiental. La vintena de participants han visitat espais de la nostra ciutat ja que Mollet aplica criteris de jardineria sostenible en el disseny i manteniment dels espais verds municipals i té implantades les eines per a una gestió sostenible.

 

 

Concretament Mollet va ser una de les primeres ciutats a implantar sistemes de telegestió i automatització a partir de les variables meteorològiques dels sistemes de reg automàtic, a utilitzar aigües freàtiques per al reg dels grans parcs municipals, a implantar la gestió integrada de plagues i malalties, a substituir vehicles i màquines propulsats per combustibles fòssils per sistemes elèctrics i a incorporar-se als cercles de comparació intermunicipal de gestió sostenible del verd urbà de la Diputació de Barcelona.

 

Edicions locals