Restricció dels vehicles a motor a Gallecs

El Ple municipal aprovava per unanimitat prohibir la circulació de vehicles a motor per camins de l’espai natural de Gallecs a les persones que no hi viuen o hi treballen. L’objectiu, segons explica el regidor de Medi Ambient, Josep Grazón, és “evitar que es malmetin els camins de Gallecs i assegurar l’adequat ús de les persones que els utilitzen per anar a peu”. El Consorci de Gallecs podrà controlar la circulació però no té la potestat sancionadora sinó que només podrà informar de la restricció. El Consorci haurà d’informar a les autoritats perquè siguin ells qui trametin la sanció corresponent.

Edicions locals