El CTM presentarà un recurs davant del TSJC

El Consorci Teledigital Mollet perd la sentència contra Vilanova del Vallès i anuncia que presentarà un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El Consorci Teledigital Mollet ha decidit presentar un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després de que es fes pública la setnència favorable al municipi de Vilanova del Vallès. Aquesta sentència diu que Vilanova no haurà d’abonar diners al CTM per la seva marxa al setembre de 2011. Ara, el CTM presentarà un recurs ja que considera que “hi ha una incongruència en la sentència i en la interpretació de les normes”. Així, expliquen que “, la legislació que regula els consorcis, estipula que qualsevol ens consorciat pot separar-se del consorci sempre que estigui al corrent de les obligacions i compromisos anteriors. També planteja que s’ha de garantir el compliment dels que s’han adquirit prèviament a la sortida del CTM i estiguin pendents de pagament”.

 

Sota aquesta premissa, recorden que “una de les obligacions que va adquirir l’ajuntament de Vilanova del Vallès en el moment de la seva incorporació al consorci va ser el pagament que li correspon del contracte de rènting que es va signar l’any 2010 per adquirir les càmeres i material necessari per cobrir l’actualitat informativa dels nou municipis que formaven part del CTM en aquell moment. Aquest contracte no finalitza fins l’any 2014 i el pagament des de setembre de 2011 que hauria de fer efectiu l’ajuntament de Vilanova no s’ha produït a dia d’avui”.

 


D’altra banda, també informen que dimecres 17 de setembre va sortir publicada a el BOE la Llei 15/2014 de 16 de setembre de racionalització del sector públic que estableix que l’efectiva separació de qualsevol membre d’un consorci es produirà un cop hagi pagat el deute que tingui pendent.

 

Edicions locals