Nova consulta telemàtica a nefrologia

L’Hospital de Mollet i el Servei d’Atenció Primària Granollers-Mollet de l’Institut Català de la Salut creen un projecte innovador en l’atenció nefrològica al pacient.

Des de fa sis mesos els professionals d’atenció primària del Vallès Oriental poden realitzar consultes virtuals programades, utilitzant agendes compartides, amb el seu nefròleg de referència. La resposta per part de l’especialista no supera a les 28 hores i evita desplaçaments dels pacients a l’hospital.

 


“D’aquesta manera l’atenció especialitzada es posa a disposició de l’atenció primària, millorant la seva capacitat resolutiva i evitant desplaçaments dels pacients amb malalties nefrològiques més prevalents mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)”, expliquen des de l’Hospital de Mollet.

 


En la majoria de les especialitats mèdiques (dermatologia, oftalmologia, salut mental, etc.), l’exploració física és probablement la part més important a l’hora de fer un diagnòstic, seguiment o determinar un tractament. La nefrologia en seria una excepció, ja que les decisions diagnòstiques o terapèutiques es basen gairebé sempre en resultats analítics o proves complementàries.

 


En aquest mig any de funcionament ja s’han atès 102 interconsultes a la comarca.

 

Edicions locals