Alumnes estrangers fan estades a empreses molletanes

7 alumnes francesos de Batxillerat realitzaran pràctiques a l’Escola Sant Gervasi i a empreses de la ciutat fins el 28 d’octubre.

L’Escola Sant Gervasi i les famílies dels seus alumnes acullen a 7 estudiants de La Bretanya que es formaran a la nostra ciutat en realitzar estades a empreses molletanes i a l’escola. A més, aquests alumnes també assistiran a les classes de francès amb els alumnes d’ESO de l’escola per tal de poder convertsar en francès i poder intercanviar impressions sobre diferents temes de la vida quotidiana d’ambdós països. Al finals de juny i principis de juliol els alumnes de 1r de Batxillerat també aniran a la seva ciutat.

 

Edicions locals