L’OMIC de Mollet és exemple

Mollet ha participat en la 5a edició del Cercle de Comparació Intermunicipal de les oficines municipals d’informació al consumidor (OMIC).

La setmana passada el regidor de Consum de l’Ajuntament, Jordi Talarn, participava a la 5a edició del Cercle de Comparació Intermunicipal de les OMIC, organitzat per la Diputació de Barcelona. En aquesta jornada, on han participat 34 ajuntaments de la demarcació de Barcelona, Mollet ha explicat la seva experiència amb aquest servei que ajuda als consumidors i usuaris a defensar els seus drets. Les principals actuacions de l'OMIC són informar i orientar als consumidors sobre l’exercici dels seus drets, rebre denúncies i reclamacions dels consumidors i educar i formar en matèria de consum.

 


Durant la 5a edició del Cercle de Comparació Intermunicipal de les OMIC es van recollir indicadors de funcionament interns, extern i de perspectiva. Els primers serveixen per fer una diagnosi del servei i les necessitats pressupostàries. Els indicadors externs permeten fer comparacions amb organitzacions similars per conèixer el nivell mitjà. Per últim, els indicadors de perspectiva serveixen per conèixer la satisfacció de la ciutadania envers el servei.

 

 

Com a conseqüència dels resultats obtingut als Cercles de l’any 2012, l’Ajuntament de Mollet va decidir incidir en dues àrees a millorar: les inspeccions amb recursos propis i  el nombre d’assistents a activitats d’educació i sensibilització en consum realitzades per a centres escolars. Actualment s’ha aconseguit que la mitjana d'inspeccions amb recursos propis per cada 1.000 habitants estigui per sobre de la mitja de la resta d'ajuntaments de la província de Barcelona. Respecte al nombre d'assistents a activitats d'educació per a centres escolars, l’OMIC de Mollet ha aconseguit un rati de 49,05 participants per cada 10.000 habitants, quan la mitja a la província de Barcelona és de 23,2.

 

Edicions locals