El Ple de l’Estat de la Ciutat recolza als infants

S’aproven per unanimitat una moció per lluitar contra la pobresa infantil i una moció que demana a la Generalitat que restableixi el finançament per a les escoles bressol municipals.

El govern municipal presentava una moció contra l’empobriment de l’estat del benestar i a favor de l’adhesió al Pacte d’Estat per la Infància que proposa UNICEF per lluitar contra la pobresa infantil. Segons un informe de l’UNICEF, les famílies espanyoles són les que més s’han empobrit darrerament i, assegura, Espanya ha perdut una dècada de progressos en protecció infantil. A més, també s’assenyala el jovent com un dels col•lectius més afectats per aquest empobriment. És per això que el Fons de Nacions Unides per a la Infància proposa realitzar un pacte d’estat per la infància  per abordar canvis concrets  en polítiques públiques per recuperar el benestar perdut.

 

 

D’altra banda, ICV-EUiA presentava una moció perquè l’Ajuntament s’incorpori com a part demandant al recurs contenciós administratiu presentat per diferents municipis amb l’objectiu que es restableixi el finançament compromès per a les escoles bressols municipals per part de la Generalitat de Catalunya i perquè es faci efectiu el pagament de la totalitat del deute pendent.

 


Ambdues mocions es van aprovar per unanimitat.

 

Edicions locals