Josep Monràs: “Els fets ens avalen”

Amb aquesta frase, l’alcalde Josep Monràs definia l’actuació del govern municipal durant l’any 2014, que es va presentar dilluns al Ple per debatre sobre l’Estat de la Ciutat.

En aquest debat, l’alcalde de la ciutat va fer un balanç de l’acció de govern que “ha estat marcada per un clar accent social i de lluita per crear ocupació i activitat econòmica”. D’altra banda, en la seva intervenció, l’alcalde va reivindicar la honestedat de la política i un principi rector bàsic, que és el bon govern, com a única via per mantenir la confiança dels ciutadans en les institucions democràtiques.

 

En el repàs que va fer de les actuacions del govern municipal durant 2014 destaquen algunes xifres, com el compliment del 90% del Pla d’Actuació de Mandat, la inserció de 700 persones al mercat laboral, la creació de més de 100 empreses a la ciutat, el suport a prop de 2.100 famílies per fer front a la crisi i la implicació de més de 2.000 persones en els processos de participació impulsats per l’Ajuntament.

 


Durant el Ple de l’Estat de la Ciutat la vicepresidenta del Consell de Ciutat, Laura Arnau, també analitzava la feina feta durant les darreres reunions de l’organisme. Algunes de les conclusions a les que es van arribar durant la primera reunió del Consell de Ciutat van ser la necessitat de coordinar el treball entre les associacions i entitats del municipi i la necessitat de millorar l’estació de França. De la segona sessió en destaca la proposta d’adherir-se a la Xarxa Barcelona Antirumors i de plantejar, en cadascuna de les sessions del Consell de Ciutat, un tema d’interès ciutadà per debatre entre els membres i poder fer una aportació més visible per a la ciutadania.
 

Edicions locals