El govern local explica les claus que ha seguit la nostra ciutat durant el darrer any

Segons el govern municipal, els eixos vertebradors d’un bon govern són la transparència la bona gestió, la participació ciutadana, la cohesió, la proximitat, la convicció i el consens i el diàleg.

L’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, a més de destacar els trets més importants a la ciutat durant el darrer any al Ple d’Estat de la Ciutat, també va explicar quines són les claus d’un bon govern, tot posant exemples del treball del nostre ajuntament. En aquest sentit, Monràs assegurava que els eixos vertebradors del govern municipal són “la transparència, la bona gestió, la participació ciutadana, la cohesió, la proximitat, la convicció i el consens i el diàleg.

 


Pel que fa a la transparència Monràs destacava que “Mollet és un dels 10 ajuntaments més transparets de Catalunya segons la Univer-sitat Autònoma de Barcelo-na”.  Sobre la gestió l’alcalde recordava els nous avenços tecnològics que permeten al ciutadà estar informat i realitzar tràmits administratius amb més comoditat. “Hem tingut prop de 300.000 visites al web municipal i més de 20.000 a la seu electrònica, on s’ha realitzat més de 1.000 tràmits. A més, tots aquests avenços proporcionen estalvi econòmic pel Consistori valorat en uns 200.000 euros”.

 


En referència a la participació ciutadana s’assegurava que més de 2.000 ciutadans han format part d’activitats de decisió pel municipi. A més, el batlle constatava que “molts altres municipis ens demanen que els expliquem els models de participació que tenim implantats”.

 


En l’àmbit de la cohesió es destacava el rigor i la responsabilitat de l’equip de govern (PSC i CiU), que “tot i les discrepàncies polítiques treballem per un objectiu comú”, i també es destacaven mecanismes de cohesió en l’àmbit social i educatiu.

 


Monràs posava en valor la proximitat del Consistori amb els ciutadans tot afirmant que “els regidors de barris han destinat prop de 4.000 hores d’atenció directa amb tots aquells ciutadans que ho han sol·licitat”.

 


La convicció és una altra clau de bon govern. “Hem definit un camí amb idees clares que hem seguit, tot afrontant els moments de màxima dificultat. Si no haguéssim tingut aquest camí ben traçat ens hauríem perdut moltes oportunitats de present i de perspectiva de futur de la ciutat”, assegura Monràs.

 


Per últim l’alcalde destacava el consens i el diàleg “per ser capaç de sumar forces i prendre decisions en benefici del conjunt dels ciutadans i sempre seguint la legalitat”.  Per finalitzar, Monràs detallava que tots aquests principis s’han treballat des de tres àmbits: treballar per les persones des de la proximitat, treballar per l’activitat econòmica i l’ocupació i treballar per l’espai públic.

 


Des de l’oposició valoraven positivament el recolzament a les persones i a l’activitat econòmica però es demanava més autocrítica, més humilitat, menys enfrontaments i escoltar a la ciutadania. També, qüestionaven el paper de Mollet en polítiques industrials i demanaven explicacions sobre afers com, per exemple, la plaça Joan Miró, el Parc de les Pruneres o La Vinyota.

 


L’oposició també destacava que les lluites emergents de la societat estan d’esquenes al govern municipal i demanava col·laboració, no mantenir-se al marge i atorgar potestat decisòria i vinculant als ciutadans.

 

 

 

Edicions locals