Junts per Mollet enquesta als ciutadans

L’associació Junts per Mollet ha enquestat a 262 ciutadans per conèixer les principals preocupacions dels molletans i les idees que tenen per fer de Mollet una ciutat millor. Els resultats han posat de manifest que per a un 42% dels enquestats la principal preocupació és l’ocupació, seguit de la sanitat (19%), la convivència (14%) i la seguretat (12%). En referència a les idees per millorar la ciutat els enquestat demanen més oferta en espais comercials, oci-vespre-nit i polígons industrials més atractius.

 

Edicions locals