La nostra ciutat és protagonista al Congrés Mundial Smart City

Mollet participa al congrés amb una ponència sobre la gestió intel•ligent dels espais verds i l’arbrat de la ciutat, que consolida el paper de la nostra ciutat com un referent en l’àmbit de gestió i planificació del verd urbà.

La setmana passada es va celebrar a Barcelona l’Smart City Expo World Congress 2014 que ha reunit més de 400 ciutats de tot el món, 242 empreses, 400 ponents  i més de 10.000 visitants provinents d’arreu del món, especialment d’Asia, Amèrica,  Orient Mitjà i Europa.  Aquest és l'esdeveniment mundial més important en el calendari de les ciutats intel•ligents i, en aquesta ocasió, Mollet ha estat escollida per presentar-hi una ponència.

 

 

L’Ajuntament de Mollet va presentar la ponència “Sistemes d’informació integrats per la gestió sostenible dels espais verds”. La sessió de treball va ser compartida amb representants de Portugal, Itàlia i alguns dels ajuntaments pioners en el desenvolupament Smart City a Espanya, com la Coruña, València i Móstoles, i s’englobava en el marc de noves solucions per millorar la governança de les ciutats.

 

 

La ponència de  l’Ajuntament de Mollet, que va ser seleccionada per al congrés pel seu caràcter innovador, mostra el desenvolupament d’una aplicació informàtica novedosa que permet millorar substancialment la gestió del verd urbà i l’arbrat a partir de la integració i l’anàlisi de múltiples dades. Aquesta aplicació, que estan desenvolupant els tècnics municipals en estreta col•laboració amb l’empresa concessionària del Manteniment d’Espais verds UTE- Mollet verd,  utilitza la tecnologia per ajudar a prendre les decisions adequades en la gestió de l’arbrat i poder preveure així les seves evolucions futures, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Mollet.

 

Edicions locals