Es presenta el pressupost per al 2015 que manté els serveis públics i incrementa els ajuts als més necessitats

El govern municipal presentarà al proper Ple, previst pel 15 de desembre, la proposta de pressupost municipal per a l’any 2015. Un pressupost d’uns 56 milions d’euros que prioritza els serveis públics, l’increment dels ajuts a les famílies que més pateixe

L’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, va exposar els criteris que ha seguit el govern municipal per elaborar el pressupost als membres del Consell de Ciutat, reunits aquest dimecres a la tarda, a la Sala de Govern. Així, el pressupost s’ha elaborat seguint els criteris de rigor, contenció i austeritat, tot buscant la màxima eficiència i amb prudència de cara al futur.  En el complicat context general econòmic i financer, “aquest govern ha treballat amb seriositat per proposar un pressupost realista i prudent que persegueix els objectius de mantenir els serveis, incrementar els ajuts, generar ocupació i, al mateix temps, reduir el deute”, va explicar l’alcalde. Els principals objectius del pressupost són els següents:

 


Ajudar les famílies que més pateixen la crisi


Des de l’inici de la crisi econòmica l’Ajuntament ha doblat els recursos destinats als Serveis Socials. En el darrer mandat, l’increment ha estat d’un 32%.

 


Reactivació econòmica i generació d’ocupació


En aquest mandat s’han doblat els recursos destinats a aquest àmbit. Per al 2015, s’incrementa el pressupost amb l’objectiu de continuar ajudant a la creació d’ocupació, la inserció laboral, l’emprenedoria, etc. A nivell global, l’Ajuntament participa activament en iniciatives territorials per reactivar l’economia al territori, com l’Àmbit B30 i la Xarxa C17.

 


Defensa i manteniment dels serveis públics


Per tal de contenir la despesa en aquest àmbit sense haver de reduir serveis bàsics que garanteixen la qualitat de vida, s’ha reduït la despesa financera i s’han revisat els contractes per introduir-hi millores en la gestió i prestació dels serveis municipals.

 


Reducció de la despesa


La reducció de la despesa es materialitza en la contenció de la despesa de personal; la implantació de mesures d’innovació i eficiència en la gestió que permetin garantir el manteniment de serveis prioritaris (com serveis socials, educació, cultura, ocupació, etc); i amb una revisió de tots els contractes per rebaixar-ne els costos.

 


Inversions


En el capítol d’inversions, durant el 2015 s’ampliarà el programa de poda de l’arbrat i es continuarà invertint en millores dels espais públics i en instal·lacions als equipaments municipals amb criteris mediambientals.

 

 

Edicions locals