Tractament fito-sanitari a les palmeres

Dilluns i dimarts es realitzarà un tractament fito-sanitari a les palmeres d’alguns indrets de la ciutat.

Entre les 7h i les 15h de dilluns i dimarts, una empresa contractada per l'Ajuntament realitzarà un tractament fito-sanitari a les palmeres d'alguns carrers i equipaments de la ciutat.  Aquest és un tractament que es porta a terme per controlar les plagues d'insectes, que poden afectar a les palmeres i que poden afectar greument la salut i l'estètica del arbre.

 


Els espais on s'actuarà seran les avingudes d'Antoni Gaudí i de Badalona; els carrers del Bosc, de Sant Ramon, de Can Flequer i del Rec de Dalt; els parcs de la Plana Lledó i dels Colors, i l'escola Montseny.

 


Per evitar molèsties, es recomana no deixar obertes les portes i finestres que donin al carrer i, en cas d'haver de passar per la zona en el moment del tractament, seguir les indicacions dels treballadors de parcs i jardins de l'Ajuntament.

 


Tot i així, s'informa que aquest tractament no és perjudicial per a la salut de les persones ni dels animals domèstics.

 

Edicions locals