Josep Monràs: “No es pot jugar amb l’honorabilitat de les persones”

L’alcalde de la ciutat ha demanat explicacions a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) en relació a les informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació que fan referència a  suposades irregularitats en les retribucions derivades de la seves responsabilitats en aquesta entitat municipalista.  Josep Monràs va ser responsable des de finals de l’any 2005 i durant 2006 i 2007 de la Comissió d’Esports i membre de la Comissió Executiva de la FMC, percebent per aquestes responsabilitats 113,75 € mensuals – que es van tributar a Hisenda-. No constava que aquest pagament estigués sotmès a cap dubte de legalitat. L’alcalde de la ciutat demana a la FMC que se  li confirmi la quantia exacte de l’import percebut en l’exercici de les seves responsabilitats i procedir al seu ingrés als comptes de la FMC per tal de que no sigui posada en dubte, en cap cas, la seva honorabilitat.

Edicions locals