La CUP ja té Codi Ètic

Aquesta setmana la CUP de Mollet ha aprovat el seu Codi Ètic, un document que marca la conducta dels membres que conformen la candidatura i que va “més enllà de l’estricte compliment de la legislació vigent i suposa un compromís amb la societat molletana i el municipalisme”. El Codi Ètic de la CUP inclou principis com la limitació de mandats a una legislatura i mitja, la limitació de sous a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional i la no duplicitat de càrrecs.

 

En l’ordre econòmic, el portaveu ha destacat que la CUP de Mollet, Txus Carrascpm, es compromet amb aquest document, a “no demanar ni assumir cap deute amb cap entitat financera per a sufragar la campanya, a publicar i posar a disposició de tota la ciutadania el pressupost d’aquesta i a revertir a la ciutat bona part dels ingressos que es derivin dels càrrecs electes, per oferir suport i recursos als projectes socials que siguin considerats d’ interès especial”.

 

Edicions locals