Millores a la riera de Lourdes

La setmana passada s’iniciaven diverses actuacions, que duraran sis setmanes, per millorar la riera de Lourdes.

Des de la setmana passada s’està millorant l’estat ecològic de la riera Seca al seu pas pel barri de Lourdes. Aquesta riera és el connector natural entre l’espai rural de Gallecs i el riu Congost i també és la zona de cruïlla entre l’espai natural de Gallecs i l’espai urbà del barri de Lourdes.

 

 

L’objectiu principal és millorar l’estat ecològic de la riera, eliminant les plantes invasives no autòctones i millorant algun punt conflictiu, a més de la creació de zones de vegetació densa que poden servir com a aliment a la fauna.

 

 

A més, pretén millorar la percepció de la riera que tenen els veïns, fins ara associada a un canal urbà degradat. Amb la millora és potenciarà la connexió visual entre el barri de Lourdes i Gallecs, així es podrà relacionar la riera amb l’espai rural de Gallecs.

 

 

Es proposa, també, eliminar la canya als talussos de la riera seca per millorar el bosc de la ribera i evitar-ne la seva dispersió. Així doncs, les actuacions concretes son la eliminació de la canya als talussos de la riera seca i la protecció de les zones afectades per l’eliminació de la canya.

 

 

També es duran a terme accions concretes que protegiran la llera i incorporaran vegetació que actuï de filtre a la zona del sobreeixidor degut a la existència d’una excavació on s’acumula aigua que genera males olors i els gruixuts procedents del sobreeixidor del col·lector.

 

Edicions locals