Al Huda segueix intentant obrir el seu local per realitzar activitats socioculturals i educatives

L’Ajuntament respon afirmativament al qüestionari d’activitats entregat per l’associació però aquest document no autoritza a tornar a obrir el local precintat al 2013.

La setmana passada l’Associació Cultural Al Huda, una entitat creada fa aproximadament un mes per membres de la Comunitat Musulmana Al Huda,  va enviar a l’Ajunta-ment un qüestionari d’activitats on especificaven quines activitats volien realitzar al local que va ser precintat el 2013. A principis d’aquesta setmana l’Ajuntament trametia la resposta afirmativa a la petició de realitzar activitats socioculturals i educatives al centre. Tot i que l’informe tècnic que respon al qüestionari d’activitat entregat per l’Associació Cultural Al Huda digui que es poden fer aquesta tipologia d’activitats, el document no autoritza a obrir el local. Així doncs, per retirar el precinte l’entitat ha de demanar la llicència d’activitats i esperar a que li sigui concedida.

Edicions locals