El Consell Comarcal uniformarà la senyalització turística de la xarxa de senders de les conques dels rius

Es tracta dels senders que recorren les conques del Mogent, el Congost, el Tenes, la Riera de Caldes i el Besós

Societat

El Consell Comarcal està treballant amb la Diputació de Barcelona en un projecte per millorar la senyalització dels senders turístics de la comarca. L’objectiu és revisar, actualitzar i implementar elements de senyalització turística als principals eixos que recorren la comarca.

Concretament, es tracta dels senders que recorren les conques dels principals rius de la comarca: Mogent, Congost, Tenes, Riera de Caldes i Besòs.

Recentment s’ha començat a executar la segona fase, que consisteix en la redacció del projecte executiu dels senders de les conques dels rius Tenes, Riera de Caldes i Besós. L’any passat es va fer la primera fase, que consistia en la redacció del projecte executiu de les conques dels rius Mogent i Congost.

Serà en la tercera fase quan els dos projectes redactats s’executin sobre el terreny. S’està pendent de la resposta de Diputació sobre el recurs tècnic demanat pel Consell Comarcal per portar-ho a terme.

Per a la redacció del projecte, s’està tenint en compte els altres projectes de senyalització turística que estan implementant els diferents municipis de la comarca, per optimitzar recursos i garantir que la mobilitat entre municipis, mitjançant camins de mobilitat no motoritzada, és continuada, segura, i està ben senyalitzada.

Els itineraris que s'han inclòs dins del projecte s'han escollit a petició del Grup de Treball de Senderisme, que coordina el Servei de Turisme del Consell Comarcal i del qual en formen part ajuntaments i associacions privades del sector, basant-se en l'estudi de la Xarxa de Camins per la Mobilitat Lenta del Vallès Oriental.

Per altra banda, també s’està coordinant el projecte amb el del Consorci del Besòs, que està desenvolupant un pla director pels camins del Vallès Oriental, i de quatre comarques més.

El projecte, que es desenvolupa per mitjà dels recursos de cooperació local del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona a petició del Consell Comarcal, consta de diferents fases.

Edicions locals