Mollet en Comú porta al ple una moció per millorar els programes de serveis socials entre la Generalitat i els ajuntaments

Reclamen ampliar el finançament d'acord amb els costos reals i incrementar la cobertura del servei atenent les necessitats actuals

Política

| Arxiu

Mollet en Comú portarà al pròxim ple municipal una moció en defensa d'una millora dels programes de serveis socials entre la Generalitat i els ajuntaments. Segons els comuns: "La pandèmia deixa una greu crisi social i econòmica i el contracte programa entre la Generalitat i els ens locals va caducar el 2019 i des de llavors es manté amb pròrrogues i addendes".

Per aquest motiu sol·liciten al govern de la Generalitat de Catalunya la redacció, negociació i signatura urgent dels nous contractes programa 2022-2025 ampliant el finançament d’acord amb els costos reals, millorant els preus i mòduls segons els convenis laborals i ampliant la cobertura dels serveis d’acord amb les necessitats del país i atenent la diversitat territorial en indicadors de vulnerabilitat. 

També demanen a la Generalitat la renovació i actualització de la cartera de serveis socials per donar resposta a noves necessitats socials i insten les entitats municipalistes i al Govern català a crear una taula política, amb la participació de tots els partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya, per acordar el nou contracte programa i el seu finançament.

Així mateix, consideren que "cal preveure la dotació econòmica suficient per a complir immediatament les ràtios de professionals d’acord amb la llei de serveis socials, especialment en el cas dels Equips Bàsics d’Atenció Primària d’aquells ajuntaments i ens supramunicipals que encara no les hagin assolit, a incorporar i reconèixer diferents perfils professionals en l’atenció bàsica i adequar aquesta a un nou Mapa de Serveis Socials i a les necessitats de recursos professionals d’altres legislacions posteriors".

Finalment, proposen encarregar a la Diputació de Barcelona la coordinació d’un estudi, amb la col·laboració d’Ajuntaments i Col·legis professionals de treballadors i educadors socials, "per determinar el compliment de les actuacions de suport i seguiment previstes per la Llei de Serveis Socials i conèixer la situació real en termes de riscos i efectes dels professionals socials i les mesures adoptades per les administracions per prevenir-los i millorar l’atenció a les persones", indiquen en la moció.

Segons apunten des de Mollet en Comú, aquesta moció "ha incorporat ja aportacions del grup socialista i previsiblement serà aprovada al ple".

Edicions locals