El pressupost de l'Ajuntament de Mollet creix un 11% fins als 72,9 milions d'euros

L'augment d'aportacions d'altres administracions impulsa el capítol d'inversions fins als 4,4 milions

Política

El ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha aprovat un pressupost de despeses per a l'any vinent de 72.891.691,53, un 11% més que el de 2021, uns comptes que, segons el govern local, tenen com a objectiu enfortir l’escut social, contribuir a la recuperació econòmica, potenciar la inversió pública per generar ocupació i millorar els espais comuns i continuar lluitant contra l’emergència climàtica.

El govern de PSC i Podem encararà el darrer any sencer de mandat amb uns pressupostos amb un nivell de despesa i inversions més elevat que els anteriors. Els comptes creixen poc més de 7 milions d'euros, gràcies en gran part a l'increment d'ingressos d'altres administracions com l'Estat i la Diputació i l'arribada dels fons europeus Next Generation. La coordinadora de Governança, Economia i Serveis Territorials, Mireia Dionisio, assegurava, però, que els comptes s'han elaborat amb "una perspectiva econòmica prudent i realista".

Pel que fa a la despesa, l'Ajuntament preveu destinar la partida més gran, 23,5 milions –1,7 més que l'any passat– als àmbits d'habitatge, medi ambient, qualitat urbana, mobilitat, seguretat i espai públic. La millora de la neteja a la via pública amb un nou contracte de neteja i recollida de residus, que es preveu adjudicar l'any que ve, és una de les principals apostes del govern, que incrementa en un 22,88% els recursos destinats a aquest concepte. L’objectiu de la nova planificació és "incrementar el percentatge de reciclatge i portar Mollet a ser ciutat amb zero residus", deia Dionisio. També en aquest àmbit, el pressupost preveu més recursos a civisme i seguretat de la ciutadania, amb la contractació de dos nous agents cívics i l'augment de la dotació de la Policia Municipal amb vuit agents nous.

Accions en l'habitatge

En l'àmbit d'habitatge, la regidora anunciava que el 2022 s'engegaran dos dels projectes anunciats fa temps en matèria de pisos socials. D'una banda, s'iniciaran les obres dels 18 habitatges de l'antiga casa dels mestres del Longarón, a Francesc Macià, i de l'altra, començaran els treballs del projecte de rehabilitació de l'edifici de Feliu Tura. També es preveu aprovar el pla local d'habitatge. 

A l'apartat d'educació, cultura, esport, joventut, respecte animal i salut pública es destinen 14 milions d’euros, 400.000 més que el 2021, amb accions com el reforç del programa cultural Arts i Escena i del Pla Educatiu d'Entorn i els patis oberts, a més de l'aprovació del pla de civisme i el pla de salut.

Pel que fa a l'àmbit de protecció social, s’ha pressupostat mig milió d’euros més que el 2021, i s'arriba als 5,5 milions d’euros. Finalment, es destina més de 3,8 milions d’euros al desenvolupament econòmic i innovació. En aquest sentit, es planteja un projecte pilot per crear una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) al polígon de Can Magarola i elaborar un pla de revitalització del comerç local.

Les inversions augmenten un 61%

El capítol VI del pressupost, el destinat a les inversions, augmenta un 61% i arriba als 4,4 milions d'euros, un àmbit que preveu diverses actuacions a la via pública i a equipaments municipals. Entre altres, per al 2022 es projecta la remodelació del pavelló Riera Seca, les obres de millora i reforma de l’edifici municipal de Jaume I, la millora dels polígons d’activitat econòmica, la rehabilitació de la façana del Centre Cultural La Marineta, millores en la mobilitat i l’accessibilitat a la ciutat, la remodelació de la plaça del carrer Onze de Setembre o la instal·lació de panells informatius digitals. Més enllà de les inversions que faci directament l’Ajuntament, el govern destaca que, tenint en compte les provinents de l’Estat i de la Generalitat, les inversions previstes a la ciutat l'any que ve ascendeixen a 21 milions d'euros.

Escut social i medi ambient

Entre les prioritats del pressupost, segons Dionisio, hi ha el reforç de l'anomenat escut social, per al qual s’incrementen els recursos a prestacions i serveis a l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència. També s’augmenten els recursos a ajudes socials i es fomenten el programes d’inserció laboral en un 9,40%.

Els comptes municipals també inclouen mesures de foment de les energies renovables i el desplegament del pla d’acció per l’energia sostenible i el clima i la transformació digital per a una millora de l’atenció ciutadana amb nous canals alternatius i complementaris a la tradicional. Així mateix, es procedirà durant 2022 a implementar millores tecnològiques orientades a avançar en la qualitat, l’eficiència i l’eficàcia en la prestació dels serveis municipals.

La despesa també augmentarà un 2% en el Capítol 1 del pressupost destinat a la plantilla municipal, que suposarà una partida d'1,4 milions d'euros.

 

Edicions locals