El govern local aprova el projecte d'urbanització d'El Calderí

Es defineix el sistema de carrers i els espais verds del futur barri

Societat

El govern local aprova el projecte d'urbanització d'El Calderí
El govern local aprova el projecte d'urbanització d'El Calderí

La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització de El Calderí, previst en el Projecte d’Ordenació Urbana (POUM). El pressupost per aquesta primera fase és de 24,6 milions d’euros. El projecte preveu la urbanització de 56.275,56 m2 destinats al sistema viari i 95.389,67 m2 de noves zones verdes.

Aquest projecte ha rebut avui l’aprovació inicial de la Junta de Govern Local. Estarà en exposició pública durant un mes.

Pel que fa a zones verdes, en total seran 95.000 m2. El nou sector comptarà amb un nou parc verd de 40.000 m2. A més a més, es crearà un altre parc verd de 12.000 m2, que envoltarà l’equipament educatiu. Així mateix, la reurbanització parcial de l’avinguda Badalona permetrà la creació de dos nous parcs..

A la banda nord, es crea un sistema de places que configuren els espais lliures de proximitat més relacionat a les noves edificacions creant un recorregut que enllaçarà amb els equipaments previstos i un gran parc-plaça central d’ús públic polivalent.

Pel que fa a l’ordenació dels nous carrers i el sistema viari, es construirà una rotonda a la banda sud-est del sector per articular tots els moviments de circulació i la connexió viària entre la carretera de Barcelona, la C17 i el casc urbà existent i la nova trama viària.

Una altra novetat és la creació d’un nou vial de circulació que comunicarà la nova rotonda amb la rotonda existent a l’inici de l’avinguda Burgos, la qual cosa permetrà una bona comunicació viària entre les diferents infraestructures existents.

Els carrers tindran una amplada entre 18 i 24 metres i es preveu la creació de carrils bici pel foment de la mobilitat saludable i de qualitat.

Pel que fa a la millora d’espais ja existents, es contempla la millora d’espais ja existents a la ciutat, completant i connectant el nou barri amb les edificacions ja existents. Concretament, es preveu la reurbanització de l’avinguda de Badalona, des de la plaça de la constitució fins a la Ronda d’Orient, la reurbanització de l’avinguda de la Llibertat, des de l’avinguda de Badalona fins el carrer de nova creació perpendicular a l’avinguda de Burgos; la reurbanització de la rotonda d’entrada a Mollet pel Sud i la connexió del Calderí amb el barri de l’estació de França i el polígon de Can Prat.

La regidora de Territori, Planificació Urbanística i Obres, Mireia Dionisio, ha qualificat aquest projecte“d’important per la ciutat de Mollet. Ara aprovem el projecte per a la urbanització de carrers i parcs. Seran més de 95.000 metres quadrats de zones verdes i, a més, es planifica la connexió entre El Calderí i l’actual trama urbana de Mollet”.

L’alcalde Mollet del Vallès, Josep Monràs, ha posat l’èmfasi en “la millora d’un espai a Mollet que ens permetrà, en un futur, que la ciutadania de la ciutat disposi de més zones verdes i, el més important potser, que Mollet disposi d’habitatge públic, nous espais comercials, equipaments moderns i una zona esportiva del segle XXI”.

Edicions locals