A més formació, menys atur

Author 2

En el temps en què vivim, com més formació es disposa, menys possibilitats hi ha d'estar a l'atur. Aquesta és una afirmació, d'acord amb les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) corresponents al darrer quadrimestre de l'any 2008, que indiquen que el nombre de persones que no tenen feina sense estudis és tres vegades superior a aquells o aquelles que han cursat un grau mitjà de formació professional i quatre cops més als qui disposen de la formació d'un grau superior d'FP o d'una llicenciatura universitària. Vistes així les coses, no és estrany que la Generalitat de Catalunya ha decidit la millora de la formació encaminada a la inserció laboral com un dels objectius prioritaris i estratègics en l'època de crisi econòmica actual.

El nou Pla que s'ha posat en marxa s'ha anomenat FP.CAT i té la finalitat d'obrir les portes a la integració de les tres modalitats de la formació professional, o sigui la inicial, l'ocupacional i la contínua. Té la finalitat d'implantar un model de formació que permeti que treballadors i treballadores s'adaptin a les necessitats de la producció a mesura que aquesta variï l'especialització i augmenti la competitivitat de les empreses catalanes. La nova xarxa de centres que ofereixen aquest pla permetrà que les diferents branques de formació professional tinguin plans d'estudis compatibles i que els estudiants cursin els mateixos crèdits que els facilitarà completar un títol de formació professional inicial a través del continguts de l'FP contínua o ocupacional.

Amb aquest nou Pla, es pretén aconseguir que aquells i aquelles que es trobin sense feina puguin aprofitar el període d'inactivitat per formar-se i adequar les seves capacitats a les necessitats del mercat laboral, principalment en aquells sectors que es preveu un potencial per crear nous llocs de treball. En aquesta línia, la Generalitat ha engegat diversos cursos gratuïts en aquells àmbits professionals en què s'ha detectat que l'oferta de treball creix. La formació és clau per tenir millors oportunitats i les persones a l'atur han d'invertir el seu descans forçós a formar-se, perquè les empreses necessiten treballadors amb bona formació professional. A més formació, menys possibilitats de pertànyer al col·lectiu de l'atur.

 

Edicions locals