L’orientació educativa

Author 2

La societat ha canviat i amb la societat l'escola, per la qual cosa cada vegada es fa més necessari i és més important l'orientació educativa des de l'etapa infantil fins a la universitat. Ara hi ha problemes que abans no existien com: la multiculturalitat, la violència escolar, la compensació de desigualtats, etc. Els professionals del sector fa temps que adverteixen que cada cop és més important assessorar els docents sobre problemàtiques que temps enrere es desconeixien: alumnes destructius o desmotivats, que no presten atenció o alumnes violents, amb la utilització de cibernassetjament escolar, és a dir, assetjament a través d'internet o utilitzant altres tecnologies com el correu electrònic o els missatges de text dels telèfons mòbils.

Els ensenyants demanen solucions o ajuts en temes en els quals tenen vertaderes dificultats per desenvolupar la seva feina d'educar amb un mínim grau de suficiència. Es demanen materials específics per treballar la diversitat; que els agrupaments siguin més flexibles; que la formació en TIC sigui aplicada a l'educació, en sistemes més eficaços de l'avaluació de coneixements i de més rigor en el treball de la tutoria i sobretot, implantar unes mesures adients per a la bona convivència a les aules, per tal que el professorat se senti respectat i pugui transmetre coneixements i el seu saber a l'alumnat i aquest demostri esperit per a un bon aprenentatge.

L'assessorament a les famílies també és clau. La societat és cada vegada més complexa i pares i mares ho tenen força difícil, la qual cosa situa l'orientació educativa com un factor bàsic a càrrec de professionals preparats en problemes específics i amb un elevat coneixement de les necessitats educatives i laborals actuals. És imprescindible l'adaptació a les noves metodologies més participatives per part de l'alumnat, tenint en compte l'aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu. L'alumnat d'avui aprèn més per la via visual que l'auditiva i està familiaritzat amb les noves tecnologies i aquí és on entra l'orientació educativa de la persona experta que ha de garantir el millor futur a cada alumne/a.

 

Edicions locals