Millorar la formació dels joves per sortir de l’atur

Jaume Rifà

Ho diu la lògica, però també ho diuen els experts, els testimonis i les xifres. Més aturats és igual a més formació, i més formació equival a més possibilitats de trobar feina, Sembla que el país està a la meitat del camí d’aquesta equació, o sigui que l’augment dels aturats s’ha traduït en més demanda per millorar la formació. Ara bé, aconseguiran aquests joves reincorporar-se al mercat laboral? Les darreres dades publicades sobre l’atur diuen que l’atur juvenil a tot l’Estat espanyol quasi arriba al 40%, un nivell molt alt i que crida l’atenció i no per a bé, sinó per la perillositat que representa per a aquests joves,  molts amb carrera universitària o estudis superiors. 

Hi ha qui diu i defensa que una de les solucions per alleugerar la xifra de l’atur és l’augment de la formació als universitaris quan es troben a l’atur, mitjançant cursos de postgraus, en el benentès, que com més alt és el nivell de formació, més oportunitats i millors condicions de treball es tenen en el món laboral.

Una altra solució remarcava que els estudiants de postgrau, com els de màsters, aporten “beneficis quantificables importants” en les persones, ja que s’identifiquen els estudis de postgraus com un valor afegit que poden aplicar-se directament al lloc de treball.

El curs passat, les administracions i les universitats van augmentar l’oferta de màsters, ja que dels 450 es va passar a prop de 600. Els màsters oficials d’universitats públiques i privades i centres adscrits a una universitat han d’haver estat validats pel Consell d’Universitats, i així hi ha una garantia i un estàndard de la mateixa qualitat igual a tot Europa.

En el curs 2009/2010, segons dades del Ministeri d’Educació, a Espanya quasi 50.000 persones van cursar alguns dels més de 2.000 títols de màsters oficials de les universitats de l’Estat. Sens dubte que l’objectiu d’aquest cursos és millorar la qualificació acadèmica dels destinataris, complementant-la, actualitzar els nivells formatius i afavorir la incorporació al mercat laboral dels titulats universitaris, que en aquest moment han perdut la condició de treballadors. És molt important facilitar la formació del joves per sortir de l’atur, atès que a curt o llarg termini són el futur del país.

Edicions locals