Cursos d’estiu: una bona solució

Author 2

Una vegada acabat el curs acadèmic, arriba l'esperada època d'estiu, dies en què l'estudiant té l'oportunitat de fer plans de curta durada perquè siguin el màxim de productius. Si bé és necessari prendre's uns dies d'esbarjo, descans o vacances, també és bo i recomanable aprofitar aquesta temporada per fer cursos que ajudin a complementar la formació i a la vegada engreixar el currículum personal de cadascú. Ja se sap que en temps de crisi normalment els treballs van destinats a aquells i aquelles que més ben preparats estan. Actualment, mitjançant les noves tecnologies i els serveis que ofereix la xarxa, una gran quantitat de cursos no cal que siguin presencials i es poden cursar a distància, amb els avantatges que això comporta de mobilitat.


Hi ha cursos destinats a tothom: estudiants universitaris, estudiants de batxillerat i secundària, professionals i també a persones interessades a ampliar la seva formació i adquirir nous coneixement en qualsevol de les moltes matèries que s'ofereixen. Les universitats han posat a l'abast amb tota garantia un ventall de cursos relacionats amb les diferents titulacions que cursen en el llarg de l'any acadèmic, la qual cosa referma que tenen el total suport de la institució educativa. Hi ha cursos de curta durada, d'aproximadament un mes, amb una dedicació lectiva d'entre 10, 20 o 25 hores adreçats molt concretament a temes molt tranversals, perquè hi puguin cabre diferents perfils d'estudiants.


Una altra bona opció per a aquests període d'estiu són els cursos per aprendre idiomes o reforçar-ne els coneixements. S'organitzen cursos intensius, i atesa la seva minsa durada, normalment estan destinats perquè l'alumnat tingui fluïdesa en la parla de la llengua triada, per la qual cosa s'organitzen xerrades, conferències i tot tipus d'activitats culturals o esportives, on l'idioma és el pilar de totes les accions del curs. Alguns d'aquest cursos tenen fins a 80 hores de classe i a vegades per accedir-hi cal abans fer una prova de nivell. En definitiva, que els cursos d'estiu, en general, són una molt bona alternativa per perfeccionar i adquirir coneixements, tenir una millor preparació, ser més competitius i tenir millors garanties en el moment d'incorporar-se al món laboral.

 

Edicions locals