Debats sobre la solidaritat (I)

Oriol Fort

La magnitud assolida per la solidaritat no governamental en els darrers vint anys, el seu creixement enorme en recursos, persones i organitzacions, ha comportat, també, la necessitat d'actualitzar objectius i formes de treball per a evitar o superar dubtes, dificultats i, fins i tot, desencerts. Sempre molt minsos en comparació amb la contribució impagable d'aquestes organitzacions i persones al benestar, al desenvolupament de tots aquells pobles i éssers humans marginats per la geopolítica i els seus efectes econòmics, socials, culturals i polítics.

 

Existeix un seriós i profund debat per a superar aquesta crisi de creixement i de manca d'actualització. Alguns punts del debat: la dependència de moltes ONG de fons econòmics públics (que pot comportar un assentiment no volgut a algunes politiques de solidaritat); el fort vincle d'algunes entitats a organitzacions polítiques (amb el risc de politització partidista); la relació solidaritat-evangelització (diferenciant-ne els aspectes econòmico-socials dels religiosos); la sovint excessiva visió proteccionista o eurocentrista de l'activitat solidaria (limitant el protagonisme i els criteris dels agents locals); la manca d'un paral•lelisme entre solidaritat i cooperació al desenvolupament i eliminació dels colonialismes econòmics i culturals (convertint, en alguns casos, la solidaritat en una dubtosa caritat), etc.

 

Però, també, la conveniència de la professionalització dels cooperants, que inclou les seves condicions de seguretat laboral, en un àmbit de treball cada vegada més complex tècnicament, culturalment, econòmicament i políticament (riscos personals innecessaris, rendibilitat o oportunitat dels programes, transparència en la gestió, etc.);

 

Ho anirem tractant. Mentrestant unes paraules d'Angel Olaran, missioner que porta quaranta anys a l'Àfrica, entre Tanzània i Etiòpia "Podem parlar de solidaritat quan estem en un pla d'igualtat. És impossible parlar d'ajuda mentre jo m'estic enriquint a costa del teu empobriment". Ho deia a El Periódico el passat dia 17 d'octubre.

 

Edicions locals