Uns pressupostos contra l'Estat del Benestar

Josep Torrecillas

La crisi no amaina, no es visualitza en l’horitzó una llum que permeti veure que estem al final del túnel, a l’inrevés es veuen núvols que poden dur de nou tempestats a la nostra malparada economia.

Les polítiques econòmiques que duu a terme el Govern del PP no té cap credibilitat per ningú i això és un problema. Les seves receptes econòmiques tenen a l’economia espanyola en un estat depressiu.

Els pressupostos de l’Estat per al 2012 –després de trigar mesos en treure’ls per les eleccions andaluses- ens presenten uns pressupostos austers que és la manera que té el Govern de Mariano Rajoy d’entendre com sortir de la crisi.

Aquests pressupostos tenen un doble efecte. Per una banda, hi ha una desconfiança dels mercats, de les institucions comunitàries que es compleixin els objectius del dèficit per aquest any 2012 i aquesta desconfiança fa augmentar la prima de risc i per tant els tipus d’interès són més alts a pagar per l’Estat. Per altra, aquests pressupostos no ajuden a reactivar l’economia, davant el deteriorament de la situació econòmica actual. Sense reactivació econòmica no hi ha sortida social i econòmica.

L’objectiu d’aquests pressupostos no és tampoc crear ocupació, ni les polítiques socials dirigides a les persones. S’han retallat les ajudes a la dependència , retallades en sanitat i educació. Les partides destinades a les polítiques actives d’ocupació i foment de l’ocupació reben una retallada molt important.

Els ingressos que Catalunya ha de rebre per part de l’Estat en matèria d’ocupació patirà una retallada del 58% i en alguns programes concrets un 97%, sobretot aquells programes destinats als ajuntaments que sens dubte si es manté la proposta afectarà de ple a les actuacions i mesures que realitzen els ajuntaments en polítiques actives d’ocupació i foment de l’ocupació, i el més greu és que agreujarà encara més, la situació de les persones que no cobren cap prestació de subsidi.

Són uns pressupostos que discriminen, mentre es continuen fent inversions de dubtosa eficàcia i en canvi no es fa cap inversió ferroviària en rodalies com és el cas de Catalunya per millorar la mobilitat de milers de ciutadans i ciutadanes que cada dia es traslladen per anar a treballar.
En definitiva, la política econòmica i pressupostària del PP no és neutra ja que beneficia als de sempre els poderosos i perjudica a les classes mitjanes i als sectors socials amb més dificultats que són els que estan suportant el pes de la crisi, mentre a altres se’ls aplica l’amnistia fiscal en els pressupostos més restrictius de la democràcia.

Edicions locals