Canvis a l’IES Mollet

Author 3

Els aires de renovació a les directives poden ser beneficiosos, i més quan els responsables de les directives, és a dir, els directors, fa tants anys que hi són. Hi ha bastantes coses a dir de l’IES Mollet, entre d’altres, i la principal, que de cara a l’any vinent hi haurà un canvi de directiva a l’institut. Això pot resultar beneficiós, perquè les noves directives poden aportar sempre nous projectes, noves decisions amb més ambició, altres rumbs que poden portar a l’institut per altres camins millors.

Tot i les males crítiques que es fan de l’institut a vegades, cal dir que aquest institut no és pitjor que els altres; només cal veure la bona nota amb la que han obtingut la majoria dels alumnes que s’han presentat a les PAU. Cal afegir que pràcticament tots nosaltres hem cursat l’ESO i el batxillerat a aquest institut. Això vol dir, per tant, que hi ha una bona part de professorat ben qualificat a l’institut, amb ganes de millorar i obert a rebre crítiques constructives, amb dedicació i professionalitat, ja que s’han superat en la majoria dels casos les mitjanes de nota dels exàmens de les PAU.

El centre sempre ha disposat de una oferta de cicles formatius de les més completes dels centres del voltant, amb una bona qualitat d’ensenyament gràcies a equipaments actualitzats tant als cicles formatius com a les aules d’estudi.

També cal tenir en compte que hi ha parts negatives, però a aquest institut s’encarreguen de solucionar-les i cada any s’enquesta  a tots els alumnes per millorar el centre recopilant recomanacions i suggeriments. Jo mateix sóc testimoni de la capacitat de canvi que hi ha al centre. És per tot això que aquest institut és una bona opció per estudiar-hi.

Francisco Ojeda

Edicions locals