Més formació, menys atur

Jaume Rifà

La taxa d’atur disminueix a mesura que augmenta el nivell de formació.  La quantitat de parats en edat juvenil a l’estat se situa a la dramàtica xifra del 50%, però els titulats en Formació Professional (FP) de grau superior o universitaris de vint a vint-i-quatre anys baixa prop del 37%, i en la franja de vint-i-cinc a vint-i-nou anys, no arriba al 23%. De totes maneres són xifres massa altes. L’atur puja molt més quan el nivell de formació disminueix. Cal tenir amb compte que entre les persones de vint a vint-i-quatre anys, que no han superat l’ESO la taxa d’atur es dispara fins prop d’un 63% i aquelles que han aconseguit aprovar l’ESO però que no han continuat estudiant ronda el 40%. A destacar que els parats universitaris supera el milió.

Aquestes dades donen a entendre que la educació ajuda a protegir-se una mica de l’atur. Les persones amb minsa formació acadèmica sempre són més dèbils en situacions com les que ara s’estan vivint. En els anys d’expansió econòmica, molts joves abandonaven les aules per treballar en la construcció o el turisme, i d’aquesta manera guanyar diners ràpidament i ara han estat les primeres víctimes de l’atur i molts d’ells han retornat a les aules passada la vintena i alguns la trentena d’edat. El número de matriculats de FP no para de créixer a l’estat i a Catalunya particularment. El curs passat els matriculats de FP van superar als de batxillerat dada que s’ha mantingut els darrers anys. Amb tot la FP continua sent un dels punt dèbils de l’ensenyament a l’estat.

En el 2011, Espanya era la campiona de la Unió Europea en l’abandonament escolar, ara és segona classificada. Al voltant del 26% de joves abandonen les aules sense el seu títol de l’ESO del país, mentre la mitjana europea és del 13%. Reduir l’abandonament escolar i augmentar el número de titulats de FP mantenint el de universitaris ajudaria a reduir l’atur. Però no n’hi ha prou, Sense oportunitats de feina. el títol acadèmic perd efectivitat, és llavors quan surten problemes de sobrequalificació. Aquesta situació ha fet que cada vegada més joves es plantegin emigrar a altres països per cercar millors oportunitats laborals,  més ben remunerades i sobretot que tinguin consonància amb els estudis que han cursat.     

Edicions locals