La classe a casa

Jaume Rifà

La tasca d’aprendre no acaba cada dia quan l’alumnat surt del col·legi, ni molt menys. En la majoria de les llars els estudiants arriben en deures per fer i lliçons per estudiar. I alguns alumnes necessiten en determinades assignatures l’ajut de professors particulars o acadèmies per tirar endavant els estudis i no evitar sorpreses desagradables a la finalització del curs. Fer deures a casa depèn del model pedagògic que s’apliqui en cada centre educatiu, malgrat tot, fer deures a casa segueix sent, de llarg, el més habitual a l’estat i s’acostuma a introduir de mica en mica en els hàbits dels estudiants a partir de dels cinc o sis anys.

Molts dels experts en educació defensen que fer deures a casa fomenta l’hàbit del treball individual, la responsabilitat, la independència i la manera d’aprendre a gestionar el temps a la vegada que s’aconsegueix un millor rendiment escolar. Altres especialistes consideren les feines escolars a fer a casa com a un recurs propi d’una altra època sense sentit en el món actual, ja que diuen que lluny d’inculcar l’amor pel coneixement formen part d’un sistema en el que predomina l’idea del treball en la cadena de muntatge, la producció hereva de l’era industrial. De totes maneres perquè els deures no es converteixin en un mal de cap per a les famílies, s’aconsella establi una rutina quotidiana, unes regles que deixen clar quant i i com fer els deures escolars, per evitar el discutir dia darrere dia. Cal pactar amb el nen o la nena un horari raonable per fer els deures tenir amb compte l’edat, les necessitats i escoltant també a l’alumnat.

Com es pot ajudar a casa? Des de la comunitat educativa es recorda que cal reservar un espai tranquil i amb les mínimes distraccions possibles perquè el fer el deures no es faci massa llarg, no s’acabi mai i perdi el sentit. Estudis fets perd l’Institut d’Avaluació que tracten les activitats dels alumnes fora de l’horari escolar recullen que més de la meitat dels nois i les noies de sisè de primària afirmen que la seva família els ajuda a fer els deures, mentre un 37% assegura que ho fan sols, sense l’ajut de ningú i un 13% rep classes particulars. Així moltes famílies es plantegen reforçar l’aprenentatge dels seus fills contractant a un professor particular o matriculant-los en una acadèmia. Fer els deures a casa cada vegada és una cosa més corrent, però els experts coincideixen i avisen amb la necessitat de reservar sempre un temps significatiu d’oci i esbarjo pels estudiants per millorar-ne el resultat final.

Edicions locals