L'escola només per educar. Que falta en fa.

Redacció

Com a pare, estic esgarrifat que les dretes dels ministres d'Espanya i dels consellers de la Generalitat vulguin fer política i tantes retallades a les escoles. L'escola és per educar als nostres fills i per preparar-los adequadament pel seu difícil futur. Res de ser espais per a espanyolitzar, ni per inacabables retallades. Que no em oblidat que fa dos anys havia sisena hora a l'escola pública i professors de reforç. El Parlament per fer política i l'escola només per educar, que falta en fa.
 
Vicente Mendoza

Edicions locals