La innovació i el desenvolupament, factors bàsics per ajudar a sortir de la crisi

Josep Torrecillas

Quan la crisi camina cap el sisè any no es veu cap esperança de canvi. Els governs del PP i CIU continuen instal•lats en les seves polítiques d’austeritat i d’aprimar l’Estat del benestar sense plantejar cap canvi, ni proposta que comporti un creixement econòmic i de creació d’ocupació. Les seves polítiques responen a plantejaments ideològics, a la defensa dels interessos d’una minoria i no de la majoria de la societat. 

Els governs de Madrid i Catalunya no es pregunten què fer per créixer en els propers anys i de retruc es creï ocupació per baixar l’atur actual fruit de l’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi financera.  El creixement econòmic indubtablement no pot recolzar-se en una activitat econòmica com el sector de la construcció.  Aquest ha de basar-se en el consum privat i públic i la inversió productiva i amb l’exportació. És fonamental també estimular una política industrial  amb més valor afegit, amb innovació tecnològica i no pas en baixos costos laborals.

Cal  un canvi a la situació que viu la innovació a l’Estat espanyol, ja que la crisi econòmica ha provocat de nou la reducció de la despesa total en I+D.  És evident que l’Estat espanyol va aprofitar l’època de bonança econòmica per invertir en I+D. La evolució de despesa total en I+D entre 1995 al 2010 va augmentar considerablement respecte a altres països de l’UE. Malgrat l’esforç important en aquests anys l’Estat espanyol segueix sent insuficient per arribar als nivells  de despesa de la mitjana europea. 

Si la Innovació i el Desenvolupament és un objectiu prioritari com un instrument bàsic en la qual s'han d’aixecar  els sectors del creixement econòmic i  d’impulsar  la creació de noves empreses i llocs de treball en els propers anys, s'ha dir que la política del govern del PP és tot el contrari en la mesura que aquest segueix retallant dels pressupostos de l'Estat els fons destinats a Recerca, Desenvolupament i Innovació i així trigarem encara més de sortir del forat en el què ens han instal•lat.

Edicions locals