La formació professional ajuda a trobar feina ràpid

Jaume Rifà

Segons un estudi d’inserció laboral elaborat conjuntament el Departament d’Ensenyament i el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, el graduats d’ensenyaments professionals del 2011 estan menys exposats a l’atur que la mitjana de joves entre 16 i 24 anys. El mateix estudi remarca que són els tècnics en formació professional i els que han obtingut certificats en programes de qualificació professional inicial (PQPI), els que més aviat troben feina. L’estudi deixa palès, que malgrat els greus efectes de la crisi en el mercat del treball,els graduats d’ensenyaments professionals mantenen els índexs d’inserció laboral respecte del curs anterior.

L’informe també analitza la corresponsabilitat entre els estudis que s’han fet i la feina que s’ha pogut aconseguir segons el nivell formatiu. S’ha pogut observar que les persones graduades s’adapten millor a les feines encara que no siguin de l’especialitat que han cursat. La relació entre els estudis cursats i la feina trobada és de prop d’un 67% i això es degut que cada vegada més els graduats estan disposats a acceptar feines que tenen poca o cap relació amb els estudis cursats. Una altra xifra que mostra l’estudi i molt significativa és que ha augmentat respecte al curs anterior l’emprenedoria entre el graduats superiors d’FP i de PQOI, essent la mitjana global dels que treballen per compte propi prop del 4,5%.

Pel que fa el salari els mateix estudi diu que la majoria de graduats d’FP guanyen entre 960 i 1.500 euros mensuals, mentre que la majoria que han acabat un PQPI se situen entre 600 i 900 euros. De l’estudi també es desprèn que els graduats amb més possibilitats de trobar feina són els que han cursat ensenyaments artístics superiors de dansa, música, art dramàtic i conservació i restauració de béns culturals, ensenyaments esportius, hoteleria i turisme, activitats marítim, pesqueres i tèxtil, confecció i pell. A l’altre extrem hi ha els que han cursat estudis relacionats amb l’alimentació i la imatge i so. En conclusió l’informe reafirma el que darrerament succeeix que la formació professional ajuda a trobar feina més ràpid. 

Edicions locals