CALIEM UNS PRESSUPOSTOS MES VALENS PER FER FRONT A LA CRISI I GARANTIR LA COHESIO SOCIAL

Author 4

L’aprovació dels Pressupostos Municipals d’aquest any han tingut lloc en un context d’agreujament de la crisi econòmica i social que està arribant a uns límits fins fa poc insospitats. La crisi i l’atur estan afectant intensament a la nostra ciutat, amb més 6000 persones sense feina, de les quals la meitat no cobra cap tipus de prestació.

Lamentablement, l’Ajuntament de Mollet està "intervingut" pel Ministeri d’Hisenda, un cop acollit aquest al Mecanisme de Finançament de pagament a proveïdors (14 milions d’euros), a més dels 41 milions d’euros que es deuen a bancs i caixes, que sumen la xifra de 55 milions d’euros de deute aproximadament, fruit de la nefasta gestió del PSC (amb l’inestimable ajuda de la dreta de  CiU)

Desde el grup municipal d’ICV-EUiA entenem que el govern municipal no es pot desentendre de la gestió que ha dut a terme durant tot aquest temps i en conseqüència ha d’assumir la seva responsabilitat en la situació actual, més enllà de la situació general de crisi i de disminució dels ingressos propis. Durant tots aquests anys de crisi ha pressupostat per sobre de la capacitat d’ingressos i ara ens toca a tots pagar les conseqüències.

La realitat es que els Pressupostos que es van aprovar al Ple Municipal celebrat el passat 28 de gener no reflecteixen les suposades prioritats d’aquest equip de govern: promoció de l’economia, ocupació i serveis socials, perquè a l’hora de la veritat no es potencien les consignacions econòmiques en aquesta línea. Els increments extres es dediquen a pagar interessos i deute (1,7 milions més que l’any passat), pagar a l’empresa concessionària de l’aparcament de Joan Miró, a més d’una partida de 150.000 Euros pel nou organisme autònom que ha de gestionar aquest aparcament que no genera ingressos i que ha suposat un pou sense fons per l’economia de Mollet.

A mes la pujada del 21% del rebut  del aigua es un nou atac a les butxaques de la ciutadania hem vis com el ajuntament de La Llagosta governada per la nostre coalició la pujat un 2.8% i ha tingut el  mateix increment per par de la Generalitat.

Evidentment, aquests Pressupostos van comptar amb el nostre vot negatiu. En cap moment es va tenir en compte les nostres propostes al respecte, com per exemple la necessitat de millorar el procés d’elaboració del pressupostos obrint-los a la participació ciutadana i política. Així mateix, varem plantejar revisar les dedicacions polítiques del nombrós equip de govern i l’estructura de càrrecs directius i personal eventual. Això és, reduir els 14 regidors amb sou més l’alcalde i els 13 càrrecs directius de confiança.

Tot això per no parlar de la negativa a crear un Pla d’Ocupació específic per l’actual situació d’excepcionalitat que estem vivint: ocupació rotatòria de 6 mesos per a les persones que hagin esgotat la prestació d’atur; així com a l’establiment d’una consignació econòmica que incentivés a les empreses, directa o indirectament, a la creació de llocs de treball per a ciutadans i ciutadanes de Mollet.

També va ser ignorada la nostra proposta de potenciar des d’EMFO el foment de l’autoocupació i el cooperativisme com alternativa viable en temps de crisi. Creiem que EMFO es un organisme que està funcionant molt per sota de les possibilitats reals.
Per finalitzar, també els hi varem proposar la creació d’una comissió política del Baix Vallès per analitzar els recursos dels que disposen els diferents Ajuntaments que l’integren i cercar conjuntament una major eficiència en la seva utilització a través de mecanismes com mancomunar serveis o promoure conjuntament el teixit industrial, comercial, econòmic i cultural de la zona.

Desgraciadament, aquest equip de govern format per PSC i CiU (cal recordar que la incorporació d’aquests últims al govern ens està costant més de 100.000 Euros anuals), fa oïdes sordes i segueix governant amb la mateixa fórmula que ens ha dut al precipici i a ser una de les ciutats mes endeutades de Catalunya.Antonio López
Regidor d’ICV-EUiA.

Edicions locals