El 8 de març dia internaccional de la dona treballadora denunciem:

Author 4

Que a Espanya, un sistema polític corrupte i il • legítim oprimeix les dones fins al punt de portar-les al empobriment, amb una involució de drets i llibertats sense límits.

Que les polítiques de retallades socials, forcen les dones a la tornada a casa amb la sobrecàrrega del treball de les cures, de les persones dependents ia la mercè dels mercats, ocupant els treballs més precaris, arribant a nivells insuportables d'explotació.

Que les dones joves, les més ben preparades acadèmicament de la nostra història, no tenen més futur d'emigrar. És una generació sense expectatives.

Que una ofensiva ideològica pretén:

- Recloure les dones a casa, a la feina de la llar ia la cura de les persones dependents, de manera que no és casual que pretenguin prohibir l'avortament o imposar una custòdia compartida que en un moment d'agudització de la desigualtat pot ser la imposició del maltractament i la violència per a moltes dones. Així com suprimir una assignatura que conté l'educació per la igualtat.

- Excloure les dones del mercat laboral i oferir la prostitució com una opció de futur, potenciant un model de creixement econòmic com és el de Eurovegas, regulant la prostitució o forçant a aquesta situació com a mitjà de supervivència. En definitiva volen que les dones de la classe treballadora, assumim que som potencialment "prostitutes".

Des del PCE/PSUCviu diem: prou!

Les reformes dels governs del PSOE i PP, no fan més que destruir els drets de les treballadores i els treballadors. Cal un procés constituent. Un canvi de règim. Un nou model d'estat, republicà, federal i solidari, que sense la lluita de les dones, no serà possible, que garanteixi la igualtat i l'apoderament de les dones.

El Psuc viu i el PCE  fan una crida a les dones perquè s'incorporin a la lluita. És hora de recuperar el que va ser el Moviment Democràtic de Dones, un moviment solidari que empodere i doni resposta a les necessitats de les dones. Una eina de lluita que situï les dones en primera línia per defensar els seus drets.

Una vegada mes volem denunciar la violencia masclista  envers les dones.PSUC VIU BAIX VALLES

Edicions locals