PLE EXTRAORDINARI 15 d’abril de 2013

Author 4

Aquest Ple extraordinari  de Mollet ve donat per la manca de transparència del Govern Municipal vers els fets de Vallès Visió. Es convoca per part de totes les forces de l´oposició amb representació municipal i és per demanar explicacions necessàries per part de PSC sobre el Consorci Digital.

El Govern no només no dóna explicacions, sinó que defuig e intenta passar de puntetes i sense fer soroll sobre els temes plantejats. Defensa els treballadors aferrissadament, cosa que tots els grups fem, si més no, convoca el Ple a una hora intempestiva per a tal que no hi hagi massa ressò, a les 13:00 hores.

Des del Partit Popular de Mollet creiem la conveniència de demanar la dimissió i/o el cessament de l´assessor polític i de la Gerent del Consorci per la total manca de transparència i les males pràctiques a l´hora de fer el seus treballs. Creiem que han manipulat la informació en suggerir com s´han de tractar les notícies i sol•licitem una reestructuració dels càrrecs.
Apostem per un Consorci més participatiu i una reducció de despeses supèrflues com ara la de l’assessor polític o càrrec de confiança i de la Gerent, càrrecs que en aquests moments de crisi econòmica no són necessaris. Per aquests raonaments econòmics l´equip de Govern va prescindir del director de Vallès Visió i de dos tècnics que no van signar un comunicat. (Curiositat? Casualitat?).

Sempre hem pensat que la figura de l´alcalde de la nostra ciutat ha estat sobredimensionada i que s´ha fet un ús partidista dels Mitjans de Comunicació municipals, uns serveis que són per la ciutadania no en benefici particular.PP de Mollet

Edicions locals