Carta oberta en resposta al Sr. Antonio Martínez Blanco

Author 4

Com a President de la Junta Directiva de l'Associació de Gent Gran Amics de l'Art i com a persona eludida directament per vostè en un escrit publicat en aquest mateix setmanari, faig el següent aclariment als lectors de Mollet a Mà.

En primer lloc, qui el coneix ja deu saber la classe de persona que és vostè; en l'assemblea que va celebrar l'entitat el proppassat 18 de Març, el tresorer va explicar a les vint-i-quatre persones que hi van assistir (entre elles vostè), l'obligació que tenim per Llei com a entitat d'espectacles, de tenir una assegurança de responsabilitat civil, per si causem algun mal als espectadors que ens venen a veure actuar.

El senyor tresorer, va fer la proposta de pagar 5€ per persona i any per a no malbaratar els escassos recursos que té Amics de l'Art; però vostè i un altre senyor van fer la proposta de pagar-ho dels pocs recursos de l'entitat, es va sotmetre a votació democràtica (vostè hauria de saber que vol dir això) i van sortir 20 vot a favor de la proposta del senyor tresorer i 4 a favor de la de vostè.

La pregunta és, què són més 20 o 4? contestis vostè mateix. Amb referència als 700€ que diu vostè que hi havia, li comento, la Junta no diu res, els llibres parlen per sí sols, les llibretes del banc també i el llibre de la comptabilitat està escandalitzat, 700€ diu? 464'79€ diuen ells. Senyor Martínez Blanco, deixi'm dir-li, vostè no constava com a res en l'entitat esmentada, això sí, es va auto proclamar tresorer quan realment la tresorera era la senyora Adela Rodríguez, aquesta senyora va passar a ser la secretària, càrrec inexistent en el mandat d'aquesta senyora, com s'ho van fer? com es van autoanomenar? per què no quadren els números? per què s'han pagat entre d'altres, berenars, dinars, loteries, estades a pàrquings? per què hi ha despeses varies sense justificants? Cregui'm, no ho dic jo, no ho diu la Junta, ho diuen els llibres i, si alguna persona vol veure si és transparent el que dic o no, la convido a veure per sí mateixa els llibres de comptes, actes, llibretes bancàries, que hi ha del mandat de la senyora Rodríguez. Per tant i a la vista de la seva mala fe, potser haurem de mirar, que sigui un jutge qui amb la Llei a la mà dictamini si s'han fet bé les coses o no. Per últim senyor Martínez Blanco, no enganyi a la gent, cap de les quatre persones que vostè diu estan en el llindar de la pobresa, vostè ho sap i cap de les quatre va dir a ningú de la Junta que no podien pagar, més al contrari, van dir textualment que "no queremos pagar" i es van posar en contra del mandat de l'assemblea, fins el punt d'anar conreant mal estar entre la resta de companys perquè tampoc paguessin. La jugada, els hi ha sortit malament senyor Martínez Blanco i la Junta Directiva, ha fet el que havia de fer.


Jaume Salmerón i Marro

Edicions locals