Universitat i formació professional superior assenyalant el llindar del benestar

Jaume Rifà

Finalitzar els estudis de secundaria ja no són una bona garantia front al risc d’exclusió social de l’actual societat. En aquests temps en que vivim de forta crisi econòmica i social, una protecció raonable, front l’alt risc de vulnerabilitat requereix un nivell de formació més elevat com: estudis universitaris o de formació professional superior. Aquesta  és una de les conclusions d’un acurat estudi realitzat per una fundació reconeguda del país i elaborat per professorat de sociologia. L’estudi recomana a Catalunya neutralitzar les retallades en el sistema públic d’educació i invertir en professorat, beques, titulacions en la formació professional i formació permanent. 

Garanties totals contra l’empobriment i l’exclusió no existeixen. En tots els grups socials existeix el risc de quedar-se fora de joc, però és evident que hi ha sectors més propicis i molt més exposats que altres. La vulnerabilitat social, s’entén com a pèrdua progressiva de benestar, renda i estatus. L’estudi presentava trajectòries més vulnerables en les dones que els homes. També era major la vulnerabilitat en els majors de 55 anys, mentre era menor quan més elevat era el nivell d’estudis. Tenir estudis universitaris de Ciències i Enginyeries, Humanitats, Empresa i Dret i la formació professional superior disminueixen el risc de vulnerabilitat segons les conclusions de l’estudi. 

L’educació segueix essent un factor determinant del progrés personal. L’educació superior s’ha convertir en el llindar del benestar que abans era l’ESO, el batxillerat o la formació de grau mig. Succeeix, però que la igualtat d’oportunitats no deixa de ser teòrica i té molt a veure en el nivell de renda familiar  i els estudis dels pares que és molt important per poder arribar a una llicenciatura. També hi ha desigualtats  per raons culturals i per classes i cada és més difícil que arribin a enginyers fills de treballadors no qualificats. L’estudi en qüestió reafirma que certes titulacions universitàries  específiques i la formació professional superior apuntant, això sí sense garanties totals, cap el llindar del benestar.       

Edicions locals