VALLÈS VISIÓ: un nou model és possible

Jesus M. Carrasco

La celebració, un dilluns d’abril a l’una del migdia de la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament de Mollet que havia de debatre la situació del nostre canal públic de televisió, “Vallès Visió “, va ser el darrer intent de posar el tema sota l’estora dels oblits, un intent de passar pàgina i aquí no ha passat res, que des d’IxM-CUP, no cal dir que no ens empassem.
Davant l’intent de vendre “l’escabetxinada” practicada a Vallès Visió, com l’única de les solucions possibles des d’IxM-CUP volem fer evident que aquest no és el nostre model de televisió local i que per això defensem la seva gestió pública mancomunada i seguim reclamant la readmissió immediata de tot el personal acomiadat i la millora de les condicions laborals de tot el personal que allà hi treballa, sovint en condicions de precarietat inadmissibles. És difícil explicar que els càrrecs responsables dels fets  denunciats llavors en aquell ple, no hagin estat cessats i si s’entén que només van fer la feina que se’ls va encarregar, llavors qui hauria de dimitir és el president del Consorci Mollet Digital.

Perquè no ens donem per satisfets amb les explicacions que allà s’hi van donar reclamem que es posi en marxa una auditoria externa dels comptes del canal. Tenim dret a saber com i perquè s’utilitzen els diners públics que van a parar al Consorci. Un Consorci que hauria de convocar una junta extraordinària del seu Consell oberta a la ciutadania per oferir explicacions púbiques sobre aquests fets, sobre el present i sobre el futur del canal.

Vallès Visió té futur si qui té la responsabilitat de gestionar-lo, sap mirar més enllà del seu melic, deixa d’entestar-se en voler sortir en totes i cadascuna de les notícies i deixa d’entendre’l bàsicament com una eina electoral per guanyar eleccions. Comencem per crear un Consell Editorial Obert que respecti la professionalitat de les persones que hi treballen i garanteixi la seva independència, faciliti la participació, la publicació d’informes anuals i estableixi uns criteris de treball objectius que evitin que s’utilitzi com una eina de propaganda política de la persona, partit o la coalició que detingui en cada moment el poder. Un nou model de televisió és encara possible.

Edicions locals