28 de juny - Dia de l'Orgull LGTBI Volem la Ensenya ARC IRIS als Mastils municipals a Mollet

Redacció

El 28 de juny tindrà lloc la celebració de l'Orgull LGTBI, que rememora els esdeveniments ocorreguts ara fa 45 anys al barri novaiorquès de Stonewall com un referent històric en la lluita de gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals i intersexuals pel reconeixement dels seus drets i llibertats.

En aquesta lluita ocupen un lloc destacat les organitzacions LGTBI, protagonistes en els importants avenços que s'han anat assolint al llarg dels anys, però testimonis també dels retrocessos que actualment s'estan donant en matèria de drets i llibertats de la població LGTBI: el bullying i el mobbing LGTBIfóbicos, l'exclusió sociolaboral de les persones transsexuals, l'elevada prevalença de VIH en el grup d'HSH, les mesures legals que porten a alguns països a criminalitzar el col·lectiu LGTBI, i un llarg etcètera. Davant d'aquestes dramàtiques situacions, correspon al teixit associatiu LGTBI respondre de forma contundent i reclamar totes aquelles mesures que s'hagin d'adoptar, en benefici del respecte a la diversitat i la igualtat i la prevenció de riscos per a la integritat física i moral de les persones LGTBI.

la mateixa manera, correspon als poders públics escoltar les organitzacions LGTBI, reconèixer la lloable tasca social que desenvolupen, i respondre amb el ferm compromís d'adoptar aquelles decisions que corresponguin per garantir els drets fonamentals de les persones, la prestació de serveis bàsics i evitar qualsevol forma de discriminació per motiu d'orientació o identitat sexual.

 La FELGTB (Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals) dedica el present any temàtic a les i els joves LGTBI, que pateixen assetjament i ciberassetjament LGTBIfóbico en l'àmbit educatiu. Aquest col·lectiu viu encara a dia d'avui la seva condició sexual amb angoixa en moltes ocasions, a causa de les actituds discriminatòries i vexatòries que constantment es manifesten en la nostra societat, i amb prou feines compta amb referents positius d'altres persones LGTBI en el seu entorn, ja que són freqüentment invisibilitzades, especialment les dones lesbianes, i de manera particular la població LGTBI l'àmbit rural.


Tot això constitueix un motiu de preocupació per al conjunt de la Societat i requereix d'una reacció urgent dels poders públics, a qui correspon garantir el benestar dels i les joves, adoptant mesures contundents davant l'assetjament, promovent la diversitat com un valor social i fomentant la participació i l'associacionisme en la joventut.

Faig algunes propostes:

l'Ajuntament de Mollet una ferma política de cara a la inserció sociolaboral de les persones transsexuals, que constantment pateixen situacions de discriminació laboral, sent relegades en nombroses ocasions a l'exercici de la prostitució. Dissenyar i implementar un pla municipal d'inserció laboral de persones transsexuals.

Al Govern de catalunya la implementació de plans d'atenció a la salut del col·lectiu LGTBI, que permetin oferir una resposta eficaç als problemes específics de salut del col·lectiu, especialment la prevenció de ITGs (Infeccions de Transmissió Genital) en HSH i l'atenció a la salut de les persones transsexuals.

Lájuntament de Mollet Simbolitzar el ferm compromís d'aquest ajuntament amb la igualtat i els drets del col·lectiu LGTBI col·locant el 28 de juny la bandera arc iris, ensenya de la diversitat, en els edificis públics municipals.Edicions locals