ICV-EUiA mostra la seva preocupació per l’endarreriment en el pagament de les subvencions a les entitats

Author 4

Certament la situació econòmica de l’Ajuntament no és la més desitjable. Hi ha fets objectius que així ho corroboren. Divendres dia 10, la premsa local publicava dades econòmiques, fetes públiques pel Ministeri d’Hisenda, per les quals Mollet es situava al capdavant de la comarca en deute viu, situant-se en els 44 milions d’euros. Per altra banda, en el Ple del passat 29 d’abril es posava de manifest que el deute amb els proveïdors superava els 16 milions d’euros. I, encara una altra dada, pel que fa al pagament de les subvencions a les entitats de la ciutat, encara hi ha algunes que estan pendents de cobrar la corresponent a l’any 2011, totes tenen pendents el cobrament de les subvencions de 2012 i, hores d’ara, tot i que s’han aprovat les bases reguladores de les subvencions per a 2013, encara no s’han convocat i no està clar que es convoquin.
 
El govern presumeix de la vitalitat de l’associacionisme de la ciutat, però oblida els seus compromisos. Certament Mollet té riquesa en associacions i entitats i no només en quantitat, sinó en diversitat i qualitat. L’associacionisme, però, més enllà de la vital importància del voluntarisme, necessita suport i també suport econòmic. Certament, hi ha associacions i entitats de diversos tipus, i dintre d’aquestes n'hi ha que tenen i practiquen una activitat que requereix preparació, planificació i recursos materials i humans, aprenentatge... i això significa necessitat de recursos econòmics per la seva subsistència. L’actitud del govern, pot provocar, fins i tot, la desaparició d’algunes d’aquestes entitats.
 
Des d'ICV-EUiA, podem entendre la situació econòmica. Estem disposats a participar i col•laborar en el seu anàlisi i a prendre decisions col•lectives a nivell institucional, però no podem compartir aquesta situació d’impasse, de silenci, de poca participació. Creiem que no val només amb presumir d’un teixit associatiu, sinó que cal ser conseqüent amb els compromisos. Per això, plantegem al govern, també en aquest cas, que es faci un anàlisi de la situació amb tots els grups municipals per plantejar alternatives i que aquestes siguin comunicades a les entitats i associacions de la ciutat.
 
I, per acabar, un element d’esperança, d’alegria, de treball ben fet. Aquest cap de setmana passat, l’Esplai Tuareg celebrava amb un sopar, el seu 40è aniversari. Va ser una trobada de moltes generacions de persones que han dedicat alguns anys de la seva vida a l’educació del lleure, a treballar per la ciutat, amb nens i nenes, que de ben segur, els ha significat una petjada significativa per a la seva vida.

D'altra banda, el Club Muntanyenc, organitzava la seva 17a Caminada per la Serralada de Marina. Una vegada més, una exitosa sortida amb 700 persones participants i una magnífica organització.

Són dos exemples d’entitats de la ciutat que, tot i les dificultats fan el seu treball. Felicitats!
ICV-EUiA

Edicions locals