Per la supresió dels radars i càmeres fotogràfiques a Mollet del Valles

Author 4

La seguretat viària és un element important en la seguretat dels nostres veïns i veïnes. Per això cal considerar que, per evitar accidents i situacions de risc a les nostres vies urbanes s’ha de deixar de banda la visió clàssica sancionadora-recaptadora i anar molt més enllà. En concret, les polítiques municipals han de recollir una nova perspectiva on la corresponsabilitat, la reeducació i la pacificació del trànsit siguin les prioritats de tots els usuaris de les vies públiques.

Últimament l'ajuntament de Mollet ha incrementat els radars i càmeres fotogràfiques a la nostra ciutat i el criteri que s'estan utilitzant és el de les multes imposades a través de punts de localització prioritàriament rendibles econòmicament.

Aquesta fórmula és la més idònia ja que no requereix de cap intervenció directa d'agents de la Guàrdia Urbana al moment de la infracció i la multa arriba ja al domicili dels sancionats.
Cal treballar per un punt de vista innovador on la prioritat no sigui la quantificació económica d’una sèrie de radars i càmeres fotogràfiques estratègicament ubicats on l’automatització del mecanisme sancionador, tot i ser absolutament legal, fa innecessària l’intervenció dels agents encarregats del trànsit ja que la sanció arriva directament al domicili dels sancionats.

Aquestes mesures  el govern del PSC i CiU pretén compensar les pèrdues d'ingressos que l'Ajuntament preveu tenir en altres capítols i, molt especialment, pal • liar el problema de caixa que ofega Mollet per la mala gestió econòmica que han tingut durant anys. A això cal recordar que el govern de Josep Monràs ha vingut acumulant un important deute 43 milions d'euros. A més del no pagament als proveïdors de diversos milions mes.

El mecanisme sancionador en matèria de trànsit mai ha de formar part de la política de govern, mai hauria de ser quantificable i mai hauria de ser utilitzat per compensar les pèrdues d’ingressos de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, ofegat per un problema de pèssima gestió econòmica. En aquest sentit cal recordar que el govern de Josep Monràs ha generant un deute descomunal de 43 milions d’euros que encara pot ser més gran si es considera el deute amb els proveïdors.

Les sancions als vehicles segueix sent una de les principals fonts de finançament de l'Ajuntament i per aquesta raó, segons les dades del propi govern de PSC i CiU sa  Pressupost encara més del previst en el pressupost aprovat del 2013 les possibilitats de incrementar la recaptació. No es veu capaç de trobar altres solucions que la pressió als conductors i conductores.

Aquesta  situació esta creant una gran inquietut a   la ciutadania ja que aquesta política sancionadora esta comportant perdua de punts dels permisos de conduir  i multes molt elevades que están perjudicant molt a les ja febles economies domestiques. Mentras tan l´ajuntament no fa ni l´esfor de repintar les señals de transit als carrers que se están deteriornt de una manera alarmant.

El  grup municipal d´ICV-EUIA ha proposat en diferents ocasions un estudi alternatiu que no només inclogui el criteri de sancions sinó també altres com plataformes, rotondes, educació vial, i campayas de sesibilizacio. Entre altres

l’evident llunyania de l’actual equip de govern  de la ciutadania. Un govern molt més interessat en la recaptació que en la reinversió d’allò recaptat en el conjunt del municipi com passos elevats, rotondes, senyalització vertical i horitzontal, adequat repintat dels passos de vianants, campanyes de sensibilització, etc.

Cal que l'equip de govern municipal elabori un pla participatiu per pacificar el trànsit i la seguretat en les nostra ciutat que sigui diferent dels radars i càmeres fotogràfiques amb finalitat recaptatoria.

Edicions locals