L’alimentació dels infants com a prioritat

Author 4

Cada dia constatem l’agreujament de la situació de patiment i de risc per a moltes persones i famílies, a conseqüència dels efectes de la crisi econòmica que vivim, i cada cop hi ha més risc i són més a prop del llindar de pobresa.

L’índex de pobresa infantil i la vulnerabilitat social de la infància és creixent als nostres pobles i ciutats i han estat detectades situacions de dificultat en l’accés a una alimentació digna i suficient entre els infants.

El nombre de famílies que s’adrecen al Banc d’Aliments cada cop és més important; per algunes és la única forma d’aconseguir aliments ja que la crisi els ha deixat sense cap font d’ingressos econòmics; i ara, els col•lectius que treballen amb la infància a Catalunya han aixecat la veu d’alerta pels problemes d’alimentació que pateixen molts nens i nenes que no veuen satisfetes les seves necessitats diàries. 

A Mollet, des de l’administració més propera, l’Ajuntament, i les entitats com Càritas, el Banc d’Aliments, Creu Roja, i d’altres,s’està fent un treball important per pal•liar els efectes d’aquesta crisi, donant recolzament, ajuts i cobrint necessitats bàsiques a les famílies. Amb tot, la situació diu que cal obtenir una fotografia concreta, precisa i ben actual de les necessitats i en concret de l’alimentació dels infants.

És per aquest motiu que cal establir com a prioritat, el garantir una adequada alimentació durant tot l'any, i també a l’estiu, quan ja no hi ha menjador escolar, en especial per a infants en situació més vulnerable.

Pensem que calen els mecanismes municipals i la intervenció des de la visió experta del coneixement professional i quotidià: directors/res dels centres escolars, Serveis Socials, Càritas, Creu Roja, metges pediatres, etc. per aconseguir aquest coneixement de la situació de l’alimentació dels infants a la nostra ciutat, per no caure en alarmisme, però tampoc per caure en el desconeixement, que porti a que no arribi l’acció o l’ajut allí on sigui necessari.
En definitiva, vetllar per tal de garantir una adequada alimentació de tots els infants de la nostra ciutat, durant tot l’any.ICV-EUiA

Edicions locals