Consorci per a la gestió dels Residus del Vallès Oriental: 15 anys de treball en xarxa

Author 4

Aquest any celebrem els 15 anys de constitució del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, singladura que ha estat possible gràcies al consens polític, la col•laboració dels ens locals i el compromís i els esforços de molts ajuntaments. Factors determinants, que no podem menystenir,  per dotar al nostre territori d’una gestió moderna i eficient dels residus que generem que ens han permès la implantació de la recollida selectiva arreu del territori i la dotació d’importants infraestructures de gestió i tractament dels residus a la nostra comarca.

Avui que està en discussió l’autonomia i les competències municipals, els governs locals, som i hem de continuar sent una part activa i amb protagonisme en la gestió i tractament dels residus. El Consorci té un paper ben definit en aquesta qüestió, un paper que exerceix amb decisió i solvència, garantit l’efectivitat del servei, la seva qualitat i l’avaluació contínua.

El nostre model és estimat i respectat, són moltes les persones i institucions que s’interessen per conèixer la nostra gestió. L’agrupació ens ha permès fer una feina molt positiva, una feina que, segurament, de cap altre manera s’hauria pogut assumir. Així, tots els indicadors confirmen que la posada en marxa d’aquest servei públic de gestió directa, basat en la cooperació intermunicipal per mantenir l’equilibri territorial, s’ha traduït, primer, en un veritable mercat intern de serveis en interès dels ciutadans; i segon, en un estalvi de costos per als nostres consorciats, ja que el model defensa els principis de proximitat i suficiència.

Aquests resultats són els que ens estimulen a continuar treballant en favor de la gestió dels residus i de la mancomunitat dels serveis. En aquests moments de crisi no podem oblidar que el residu té una gran capacitat de generar treball, i això ho hem de potenciar establint nous objectius i conjugant els esforços i les voluntats dels integrants de l’ens. Continuarem endavant, creixent, avançant, innovant, planificant i aprofitant les sinergies, experiències i coneixement en pro de la sostenibilitat.

Des del Consorci treballem i treballarem per potenciar l’associacionisme, aquesta forma d’entendre que junts som capaços de fer coses millors per tots plegats. Un treball de constància, de llarg recorregut, un treball en xarxa que ens enfortirà.

Gràcies a totes les entitats, empreses i a totes les persones que heu fet possible que el Consorci celebri 15 anys de la seva constitució.

Per molts anys!

Edicions locals