Hi ha alternatives per reforçar el sistema públic de pensions

Author 4

La reforma del PP i dels seus objectius últims, estableix la seva vinculació amb l'anterior reforma vigent i aprovada pel Govern del PSOE. La retallada de 33.000 milions d'euros fins a l'any 2022, que la mateixa memòria del projecte de llei reconeix, se suma als haguts amb la reforma del PSOE i els amplifica . A més, aquest càlcul respon a la idea que l'IPC augmentarà una mitjana de l'1%, previsió que no es correspon amb l'experiència pel que fa a l'evolució de l' IPC. Els sindicats calculen que la pèrdua mitjana pot arribar fins al 28% per a cada pensionista i fins el CES reconeix la pèrdua de poder adquisitiu.

Enfront de la política dictada per la troica de rebaixa de les pensions i disminució del poder adquisitiu dels pensionistes, hi ha alternatives com les que ha presentat Esquerra Unida per reforçar els recursos del sistema, millorar les pensions, especialment les més baixes, i avançar en la disminució de l'edat de jubilació.

No s'ha de reconèixer que el sistema públic de pensions estigui amenaçat, a no ser per les polítiques neoliberals dels últims governs i les seves conseqüències. Reforçar els ingressos del sistema mitjançant una nova política de recaptació. Les despeses en pensions contributives (essencialment, jubilació i incapacitat han d'estar finançades amb cotitzacions socials).

Si hi ha alternatives com mesures de substitució de fonts de finançament:

1. Substituir totes les mesures de reducció de les cotitzacions per mesures de bonificació i el seu finançament amb càrrec a la imposició fiscal general.

2. Finançament pels PGE dels programes i despeses de personal de la Seguretat Social que no es corresponen amb les pensions contributives ( incloses les prestades per l'INSS no vinculades a jubilació o incapacitat ) i altres despeses de prestacions socials i sanitàries de la Seguretat Social.

3. Acord en el Pacte de Toledo per al finançament progressiva en els PGE de les prestacions per mort o supervivència.

4. Recuperació per part de la Seguretat Social del deute de l'Estat per finançar la separació de fonts , d'acord amb els terminis fixats en el Pacte de Toledo . Aquest deute es pagaria en 30 anys, a partir de 2015, i aniria a engrossir el Fons de Reserva.

Aquests punts responen a l'acordat en el Pacte de Toledo: "Les aportacions del pressupost de l'Estat han de ser suficients per a garantir les prestacions no contributives, la sanitat, els serveis socials i les prestacions familiars.

L'atac que venim suportant les classes populars són de tal magnitud que hauria d'haver una rebel•lió generalitzada i la convocatòria d'una vaga general en defensa dels nostres drets que tant ens ha costat aconseguir.


Antonio López, responsable polític del PSUC viu del Valles Oriental

Edicions locals